Välkommen

Här kommer jag att dela med mig av mina tankar och idéer som främst berör politik och samhället. Från de breda ideologiska frågorna till de smalare sakfrågorna. Från grundläggande värderingar till de små detaljerna. Om frihet och egenmakt.

Reflektioner kring livet som student i Uppsala kan även förekomma. Förhoppningsvis vill du ta del av mina tankar och diskutera, kommentera gärna eller hör av dig med frågor eller idéer. Välkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *