Den infekterade debatten

Vänstern slår hårdare på den retoriska trumman än på länge när de anklagar Moderaterna att stå för “trumpifieringen av svensk politik”.

Retoriken från socialdemokratiska toppministrar har däremot under de senaste åren präglats av adekvata påståenden som “Alliansen har begått väpnat rån mot svenska samhället”, “Sverige håller på att gå sönder med Alliansen”, och “det sticker i ögonen när moderatledaren besöker Husby”.

De som först slängde sig med begreppet trumpifiering var Aftonbladets ledarsida. Budskapet var att det är Moderaterna som driver den politiska retoriken i en ohederlig och osund riktning. Samtidigt levererade ledarsidan rubriker som “Hugo, 6 år, offras av Moderaterna” på temat landstingspolitik. Ingen trumpifiering givetvis, bara en anklagelse om att den politiska motståndaren dödar barn.

Något som är trumpifiering mer än något annat är bristen på självinsikt. Här slår den svenska socialdemokratin alla andra partier. Parallellt med alla anklagelser om att det politiska samtalet har blivit infekterat och aggressivt, har man i bristen på självinsikt vägrat inse att man burit den ohederliga retorikens fana högst av alla.

##Trump #regeringen #socialdemokraterna

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *