Make frihet begripligt again

Svensk borgerlighet har alltid haft stora problem med att kommunicera ut sina idéer. Knastertorra argument, grafer och siffror har allt för sällan omsatts till begripliga budskap för gemene man. Föraktet mot vänsterns ohederliga känsloargument och utopiska berättelser har gjort oss rädda för att ompröva våra egna sätt att nå ut, i kombination med en omättlig stolthet och brist på självkritik kring vår egen förträfflighet.

Vänstern har alltid haft ett gigantiskt försprång här. Man har vågat prata på ett enkelt sätt, använt känslor och målande berättelser och visioner kring vad politiken innebär i praktiken.

Vi ska aldrig presentera utopier eller vara ohederliga i vår kommunikation, men det utesluter inte att använda känslor och berättelser som kommunikativa verktyg.

Det är oroväckande ibland hur många krafter inom borgerligheten som vill stanna vid att vara en klubb för inbördes beundran. Graferna, logiken och siffrorna ger oss ju rätt i så många avseenden. Och många nöjer sig med det. Det stannar vid ett ryggdunkande kring vår egen förträfflighet, och engagemanget för att övertyga fler får stå tillbaka.

Lafferkurvor, dynamiska effekter och osynliga handen är viktigt att tala om. Men det är sällan något som appellerar människor. Åtminstone inte i första taget.

När vi inte vågar utmana vårt dogmatiska sätt att nå ut, är det friheten som förlorar. Det borde vi tala mer om.

#kommunikation

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *