Vem vågar berätta om framtiden?

Som ny krönikör på ledarsidan i Jönköpings-Posten kommer jag att med jämna mellanrum dela med mig av mina tankar och åsikter i tidningen.

Läs gärna min första krönika här, tyck till och kommentera!

• • •

Det handlar om frihet

Assad. IS. Flyktingkatastrof. Människor med hopp om överlevnad och en ljusare framtid flyr nu Syrien för sina liv.

Det är en grundläggande rättighet att röra sig fritt i världen. Det finns ingen naturlag om att människan är dömd till att för alltid leva på den plätt på vår jord där hon föddes. Det är dock ingen grundläggande rättighet att bli försörjd av andra.

Konflikten mellan en gigantisk välfärdsstat och en generös invandring existerar. Vi har upprättat system där vi är tvingade att försörja de flesta som kommer till Sverige. Därför börjar människor ses som en kostnad. Därför upplever många det som problematisk när allt för många, som har dåliga förutsättningar att snabbt komma i arbete, invandrar till Sverige. Många upplever det som för dyrt. Och det är dyrt, men framför allt är det problematiskt för att människor hamnar i utanförskap och för att vi inte har råd att hjälpa fler.

Nationer är inga privata klubbar. En välfärdsstat enligt den svenska modellen har visat sig vara oförenlig med den fria rörligheten. Inte förenligt med friheten. För det är vad det handlar om. Friheten för människor att slippa det pågående folkmordet i terrorns Syrien.

I Sverige åker vi i första klass. Det finns de människor som ligger på spåret, med risk att bli överkörda. Vi förvägrar människorna en plats på tåget eftersom vi ser att platserna i första klass är få. Människorna vars liv hotas har aldrig begärt en förstaklass-biljett. De har inte ens begärt en andraklass-biljett. De är beredda att ta de enklaste av sittplatser om det är så. För det är med all säkerhet bättre än att ligga kvar på spåret.

Argumenten från vänster till höger är i nuläget väldigt snarlika. Men det är vänstern som håller den reglerade bostadsmarknaden och ersättningssystemen kärast. ”Det är inte ett värdigt mottagande om vi sänker bidragen. Det är inte värdigt om vi inte kan erbjuda utbildning och boenden av en standard som lagen förordar.” Inte värdigt? Med den argumentationen menar man alltså att det är mer värdigt att neka människor en fristad. För annars hotas befolkningsekvationen som håller den gigantiska socialistiska välfärdsstaten levande.

Socialister kommer alltid att värna välfärdsstaten och de fördelningspolitiska systemen framför människors rätt att röra sig fritt i världen. De väljer hellre högre stängsel än att skära i migrationskostnaderna. Löfven är inte beredd att rubba en millimeter på bidrag, skatter eller arbetsmarknadslagstiftning för att skära ner på kostnader och underlätta integrationen så att färre hamnar i utanförskap. Så att fler åtminstone kan få en fristad i Sverige.

Och det beklagar jag. Jag och alla de som flyr Assads oljefatsbomber i en verklighet som liknar den värsta av mardrömmar.

• • •

Kultur och gröna skogar

Miljöpartiet fick kulturministerposten när den nya regeringen tillträdde för ett år sedan. Journalister började genast fråga den gröna politikern (i dubbel bemärkelse) och nya kulturministern Alice Bah Kuhnke om hur miljöpartistisk kulturpolitik egentligen såg ut. Ingen fick väl något bra svar på frågan och ministern har sedan dess mest gjort sig känd för att vara alldeles utomordentligt dålig på att hantera media och svara på frågor.

Miljöpartiet satte i alla fall i gång en arbetsgrupp som skulle utforma ”grön kulturpolitik”. I veckan presenterades resultatet. Och det är inget som behagar. Nedan följer ett smakprov:

1. Forskare ska tillsammans med ”organisationer som företräder underrepresenterade grupper genomföra en fortbildningsinsats i intersektionalitet och postkoloniala teorier för alla styrelser och all personal inom kulturinstitutionerna”. Med andra ord mer politik i kulturen, som behagar nyvänstern och dess anhängare. Ett fritt kulturliv må vara bra, men hellre ett kulturliv som verkar efter miljöpartistisk ideologi, verkar vara budskapet.

2. Reklam i kollektivtrafiken ska förbjudas. Vem vet vad man kan få för sig efter att ha stirrat sig blind på en Biltema-affisch på väg till jobbet? Kanske får man ett sug i konsumtionstarmen och ger sig ut och syndar på stan under lunchen? Tack Miljöpartiet för att ni räddar oss från reklamens onda intentioner.

3. Att Grön Ungdom är pigga på att kvotera in människor efter hudfärg i sina styrelser bryr jag mig mindre om, men nu ska tydligen samma metoder genomsyra kulturlivet i stort om MP får bestämma. Mångfaldsmål inom kultursektorn ska sättas upp med sanktioner som hot om de inte uppnås. Ska folk kvoteras in efter kön och hudfärg? Många frågor står obesvarade, men ska politiker börja räkna hudfärger är vi många som inte vill vara med längre.

Vi var många som tyckte att det räckte med att miljöpartiet är emot tillväxt, förhindrar och förhalar bostadsbyggande samt har riksdagsledamöter som skriver riksdagsmotioner baserade på konspirationsteorier. Men nu har de även gått och blivit med kulturpolitik.

Jag är av åsikten att den bästa kulturpolitiken är ingen kulturpolitik. Men oavsett om folk delar den uppfattningen kan vi väl alla enas om att den bästa kulturpolitiken i alla fall inte är grön.

• • •

Välkommen

Här kommer jag att dela med mig av mina tankar och idéer som främst berör politik och samhället. Från de breda ideologiska frågorna till de smalare sakfrågorna. Från grundläggande värderingar till de små detaljerna. Om frihet och egenmakt.

Reflektioner kring livet som student i Uppsala kan även förekomma. Förhoppningsvis vill du ta del av mina tankar och diskutera, kommentera gärna eller hör av dig med frågor eller idéer. Välkommen!

• • •