Moderaterna och berättelsen om Sverige

Alliansen förlorade valet 2014. Efter 8 år av frihetliga reformer är det återigen socialism som pumpas ut från Rosenbad. Vi förmådde inte att fortsätta på vår berättelse om varthän vi ville med Sverige. Vi gick tillbaka till de tidigare misstagen om att enbart varna människor för sossarnas politik och berättade att vår styrka låg i att vi inte var socialdemokrater.

Tiden i opposition är en tid för självrannsakan och politisk utveckling. Det är tydligt att så är fallet inom Moderaterna i rådande stund. Oroväckande nog har ännu ingen tydlig vision eller berättelse aviserats från Nya Moderaterna sedan valet. Ett intensivt utvecklingsarbete har dragits igång och flera nya politiska förslag har presenterats. I regel många bra reformer och förslag, med vissa undantag.

Problemet har dock varit att se den röda tråden i förslagen. Det är svårt att se på politiken som en helhet och ett tydligt alternativ till vänsterns manér. Det har varit mycket snack om NATO, ett ytterligare jobbskatteavdrag, nej till regeringens skattehöjningar och bättre SFI. Gott så. Men vad kommer mer? Varthän vill vi ta Sverige? Var är berättelsen om framtiden? Förslagen spretar åt alla möjliga håll och det är svårt att förstå vad Moderaterna egentligen vill. Fler jobb och tillväxt. Absolut, rätt fokus. Men det är en välbekant paroll som ligger på varenda politikers läpp. Det krävs mer än så.

Berättelsen om det nya utanförskapet är bra. Det är en god början. Men det krävs mer. Det nya utanförskapet är ett samhällsproblem som vi vill bekämpa, men det omfattar fortfarande enbart en viss del av befolkningen och är inte en fullskalig berättelse om hur landet i sin helhet ska växa och bli bättre.

Politik handlar i grunden om att presentera konkreta förslag som löser centrala samhällsproblem. Förslagen måste dock alltid sättas in i en större kontext, i en berättelse som får hela Sverige att förstå vikten av förändringen och varthän förslagen ska leda oss. En vision om vilket Sverige vi vill se.

För många borgerliga politiker är det svårt att vara visionär och staka ut en resa om varthän man vill ta samhället av den enkla anledningen att det går delvis emot vår ideologi. Politiker ska inte berätta hur samhället ska utvecklas och hur människor ska forma sina liv, det ska människor göra själva. Politiken finns till för att stötta människor, skapa bra förutsättningar och riva hinder. Vad som gör oss till dåliga berättare ligger i vår ideologiska själ. Men nog måste vi försöka bortse från det för att göra oss begripliga, tydliga och lättillgängliga för människor. Återigen måste vi lära av de framgångar som socialdemokraterna har i sitt bagage. Oavsett vad vi idag har för associationer till ”folkhemmet” och ”det starka samhället” är det framgångsrika, tydliga politiska berättelser som folk känt igen sig i och velat ansluta sig till. Just för att det var berättelser med framtidsanda som inkluderade hela befolkningens framtid.

Det är dags att Moderaterna steppar upp i utvecklingsarbetet. Med tydligare och skarpare förslag för fler jobb, mer tillväxt och en bättre välfärd. För sammanhållning och trygghet. Om ett Sverige med framtidstro, där alla ska kunna förverkliga sina drömmar. Det är dags att Nya Moderaterna påbörjar berättelsen om framtidens Sverige.

• • •