Make frihet begripligt again

Svensk borgerlighet har alltid haft stora problem med att kommunicera ut sina idéer. Knastertorra argument, grafer och siffror har allt för sällan omsatts till begripliga budskap för gemene man. Föraktet mot vänsterns ohederliga känsloargument och utopiska berättelser har gjort oss rädda för att ompröva våra egna sätt att nå ut, i kombination med en omättlig stolthet och brist på självkritik kring vår egen förträfflighet.

Vänstern har alltid haft ett gigantiskt försprång här. Man har vågat prata på ett enkelt sätt, använt känslor och målande berättelser och visioner kring vad politiken innebär i praktiken.

Vi ska aldrig presentera utopier eller vara ohederliga i vår kommunikation, men det utesluter inte att använda känslor och berättelser som kommunikativa verktyg.

Det är oroväckande ibland hur många krafter inom borgerligheten som vill stanna vid att vara en klubb för inbördes beundran. Graferna, logiken och siffrorna ger oss ju rätt i så många avseenden. Och många nöjer sig med det. Det stannar vid ett ryggdunkande kring vår egen förträfflighet, och engagemanget för att övertyga fler får stå tillbaka.

Lafferkurvor, dynamiska effekter och osynliga handen är viktigt att tala om. Men det är sällan något som appellerar människor. Åtminstone inte i första taget.

När vi inte vågar utmana vårt dogmatiska sätt att nå ut, är det friheten som förlorar. Det borde vi tala mer om.

• • •

Politiken och missnöjet

Socialistiska politiska krafter har under decennier haft som politiskt mål att flytta makt från människor, till stat och politiker. Det är själva idén med socialismen. En liten grupp av människor ska kunna styra med pekpinnar och ekonomiska resurser över framtiden för resten av befolkningen. Folk ska få fler och mer omfattande regler att leva efter och tvingas ge upp en större del plånboken för att en politiker vet bättre vad pengarna ska gå till än människor själva.

För socialisterna är den växande politiska makten viktig. Så länge makten är deras.
När någon annan än en socialist får makten, beskrivs det från vänsterhåll som “en statskupp”. Att hela samhället “raseras”. För att makten kopplat till de befogenheter som följer med den, är deras. Att någon försöker minska politikens makt beskrivs som ett “väpnat rån mot svenska folket”.
Politiker kan ha mindre makt. Politiker bör ha mindre makt. Det är vänsteridén om att politikers makt ska vara stor som gör att Donald Trump på riktigt blir farlig.
Framtiden för så många avgörs idag av en eller ett fåtal personer. Missnöjet växer när makten över den egna vardagen minskar. Det är det grundläggande problemet. Om detta måste den fortsatta politiska debatten handla mer om. I Sverige, så väl som i resten av världen.
• • •